A Sólyom Népe

Megjelent Cey-Bert Róber Gyula új történelmi regénye

"A Sólyom népe" címmel

Egy fantasztikus történet, amely visz-szavezet az ókori történelmi krónikákés a hun-magyar legendák misztikusvilágába, ahol Bátor Tengrikút hunnagyfejedelem és Bata fôtáltos mellettTórul a kéksólyom, Kökbű a kékfarkas és Boga a gímszarvas a fôszereplôk, akiknek meg kell küzdeni a kínai császári udvar cselszövő fondorlataival ésa vesztükre törő császári hadsereg félelmetes túlerejével. A tét a Hun Birodalom léte és jövôje.

 

„Az élet harc, a harc pedig élet, csakazon a népen van az Ég Ura áldása, amely képes áldozatot hozni a nemzet jövőbeli fennmaradásáért” – tanította Bata Eskám, a hunfőtáltos. A szerző, Cey-Bert Róbert Gyula, a nyolcvanas és kilencvenes években őstörténeti kutatásokat vezetett Belső Mongóliában,Ujgúriában és mindazon kínai tartományokban, amelyek hajdanána Hun Birodalomhoz tartoztak.A kutatások eredményei kiegészültek az ókori kínai krónikák (Suma Qian), történelmi források adataival és az ősi hun-magyar legendákat varázslatos képzelőerővel kezelő szerző fantáziájának színes, jelképgazdag világával, ahol megszólalnak a sólymok, a farkasok, a szarvasok, és a lovak Bátor Tengrikut leghűségesebb szövetségesei. Egy csodálatos lélekerősítő történelmi regény, amely összeköti az ősi krónikákat, legendákat és meséket a magyar lélek több ezer évre visszanyúló ősképeivel és jelképes értékeivel.Kötelező olvasmány minden magyar számára, akit érdekel a hun-magyar őstörténet regényesen megfogalmazott, misztériumokkal teli világa.

Tekintse meg a könyv borítóját!

THE PEOPLE OF THE FALCON

A fantastic story, which takes us back to the ancient chronicles and the Hun-Hungarian mystical and legend full world, where Bátor Tengrikút, king of the Huns’ and on his side chief priest Bata, blue falcon Tórul, blue wolf Kökbű and the deer Boga are the main participants, they have to fight against the tricks and intrigues of the Chinese court and face the emperors mighty and frightful army. The existence and future of the Hun Empire is at stake.
„Life is a battle, and battle is the life, the Lord of the Sky’s blessing is only upon a nation which is able to make sacrifices for their future survival” – teachings of Bata Eskom, Hun chief priest. The author, Róbert Gyula Cey-Bert, led ancient explorations and conducted researches in Inner Mongolia, Uighur and to all the Chinese provinces, which used to be part of the Hun Empire.
The research has been expanded with the ancient Chinese Chronicles (Suma Qian), historical sources, facts and with the colourful imagination, rich symbolical world of the ancient Hun-Hungarian legends, where falcons, wolfs, deer and horses come to speak, the most faithful allies of Bátor Tengrikut. 
A wonderful, spiritual historical novel, which connects the ancient chronicles, legends and tales with the more than thousand years old Hungarian spirit, ancient pictures and symbolical values.
A compulsory book for every Hungarian, who is interested in the Hun-Hungarian ancient history, translated into a novel, a world full of mystery.