Cey-Bert Róbert Gyula: A Magyar Konyha Filozófiája
A könyv legnagyobb érdeme, hogy egy új módszertani modellt mutat be a nemzeti konyhák kialakulásának a kutatására, amely az ősok kutatását jelenti. Arisztotelész szerint a filozófia a kezdet és az ősok alaptudománya tapasztalatból, kutatásból kiindulva a végső okra, a végső célra kérdez rá, túlmutatva a felszínen, az alapokat keresve.

Ha meg akarjuk ismerni egy nemzeti konyha gasztronómiai filozófiáját, mindenek előtt meg kell ismerni az ősokot, amely meghatározta a kialakulását. A legtöbb nemzeti konyhában az ősok az ókori áldozati ételekig vezethető vissza. Az áldozati ételek érzelmi és szimbolikai jelentése alakította ki a felhasznált alapanyagok kiválasztását és konyhatechnikai felhasználását. Ha egy nemzeti konyha filozófiáját, kialakulásának ősokát komolyan szeretnénk tanulmányozni, meg kell vizsgálni mindazokat a történelmi és régészeti forrásokat, amelyek segítségével következtethetünk az ősi áldozati ételek elkészítési módjára és összetételére.
A könyvben bemutatott módszertani modell felhasználásával a szerző megvizsgálta az ősi magyar áldozati ételek elkészítési módját és összetételét és meghatározta az ősi magyar konyha filozófiai rendszerét.
A magyar konyhának az egyik legeredetibb és legérdekesebb kultúrtörténete van, nincs még egy olyan konyha Európában, amelynek a gyökerei a keleti gasztronómiai civilizációhoz nyúlnának vissza.
A szerző az ázsiai és európai gasztronómiák jeles kutatója, az áldozati ételek vallásfilozófiai értékeiből kiindulva, a magyar konyhatörténeti kutatásokat visszavezeti a keleti gasztronómiai civilizációk világába.
Az ősi magyar áldozati ételek a keleti gasztronómiai civilizációk harmónia értékeit fejezték ki.
A jelenlegi magyar konyha valójában egy hídkonyha kelet és nyugat között, ugyanúgy megtalálhatók benne a keleti gyökerek, mint a nyugati hatások.
A könyv bemutatja a jelenlegi globalizálódó magyar Konyha hiányosságait és keresi a megoldást a jövőbeli magyar konyha kialakítására, amelynek ősi filozófiai értékek jegyében, ugyanúgy képviselnie és ötvöznie kell úgy a keleti, mint a nyugati gasztronómiák értékeit.

 Püski István
Püski Kiadó