header image
Megjelent: Megszólalnak a Jelképek Nyomtatás E-mail

Just published: The Symbols Began To Reveal Their Secrets

 

Megszólalnak a jelképekCey-Bert Róbert Gyula: Megszólalnak a jelképek

 Az ókori keleti és nyugati civilizációk jelképeitől a lovaskulturájú hunok és magyarok jelképvilágáig. A könyv a magyar ősiség lelkét, a magyar néplelket a szimbólumok közreadásával mutatja be.

Kiadó: Püski Kiadó

 

 

MEGSZÓLALNAK A JELKÉPEK

A könyvben valóban megszólalnak a jelképek és sokat elmondanak az emberi lélek rejtelmeiről, az ókori civilizációk és vallások Istent, embert, környezetet egymásba kapcsoló misztikus jelképes értékrendjéről és a lovaskultúrájú hunok és magyarok egyedülálló jelképvilágáról.
A szerző nagy érdeme, hogy a jelképek belső tartalmának az elemzésére egy teljesen új módszertani modellt dolgozott ki, amely megvilágítja a jelkép szerepét az ember lélektani és társadalmi egyensúlyának a megvalósításában.
A jelképekben a távoli ősök és ősi kultúrák üzenetei vannak elrejtve.
Ha egy nép érzékeny és fogadóképes maradt ősi kultúrája üzeneteire, akkor a lelkében megszólalnak a jelképek, megerősítik alkotóképességét, küzdőszellemét, munkabírását és nemzettudatát.
Ilyen nép többek között a kínai, amely az ősi jin-jang jelképrendszer szellemi és lelki alkalmazásával megelőzi a szellemi és lelki jelképekre érzéketlenné vált nyugati társadalmakat.
A magyarság megerősödésének alapvető feltétele, hogy ismét megszólaljanak a lelkében nemzettudat erősítő jelképek.
A könyv kötelező olvasmány mindazok számára, akik meg szeretnék erősíteni jelképes gondolkodásukat, szellemi alkotóképességüket és magyarságtudatukat.
A szerző, Cey-Bert Róbert Gyula, a hetvenes évek végén a genfi kommunikációs Kutatóintézetben jelképelemzéssel foglalkozni és néhány év alatt a jelképkutatás nemzetközi szaktekintélyévé vált.
Az 1984-es bangkoki kongresszuson a Gasztronómiai Világtanács sajtóközleménye szerint „Cey-Bert Róbert Gyula a szimbolikai értékek nemzetközileg elismert kutatója. A világ egyik elsőszámú szaktekintélyének tekintik a gasztronómia és a borok történetének szimbolikai kutatásában”.


„Dr. Robert Gyula Cey-Bert is a highly estimated international expert of the research of symbolical values. He is regarded as one of the worlds best authority of the symbolical and cultural aspects of the research of the history of the gastronomy and wine”.
Press-release of the World Council of Gastronomy, Bangkok 1984.

THE SYMBOLS BEGAN TO REVEAL THEIR SECRETS

In this book the symbols really start to speak and tell a lot about the secrets of the human spirit, the ancient civilization and religions God, men, environment and their connection full of mysterious symbols, values and the horse riding culture of the Huns and the Hungarians unique world of symbols.
The authors’ big credit is that he developed an entirely new concept a methodology, which highlights the function of the symbols in the respect of human psychological and social balance. 

Messages of the far ancestry and ancient cultures are hidden in the symbols.

If a nation remains open and receptive to the messages of his ancient culture, the symbols will respond in the soul, the creativity will be strengthen, so will the fighting spirit, work power and national conscience.

Among such nations are the Chinese, which through the spiritual and inner application of the ancient yin-yang overtake the western societies, which are less receptive to the spiritual and inner symbols.
The fundamental conditions to strengthen the Hungarian nation are to rediscover in the spirit the symbols which strengthen the nations’ conscience.

The book is a must read for all those, who wish to strengthen their symbolic thinking, spiritual creativity and „Magyarism”.
The author, Robert Gyula Cey-Bert, started to work in the late seventies in a Communication Research Institute in Geneva on symbolic analysis and within a few years he became an international recognized expert on symbolic research.

According to the press release of the 1984 meeting of the Gastronomic World Council:
„Dr. Robert Gyula Cey-Bert is a highly estimated international expert of the research of symbolical values. He is regarded as one of the world’s best authority of the symbolical and cultural aspects of the research of the history of the gastronomy and wine”.
Press-release of the World Council of Gastronomy, Bangkok 1984.

 
< Előző   Következő >
Atilla a Hun üzenet

 

  
Attila a Hun üzenet

Cey-bert Róbert történelmi regénye
Püski 2012

 Eredeti cím:
Atilla a Hun üzenet

Atilla neve a régi magyar helyesírás szabályai szerint  írva

 

 

My status